Μ.Κ.

Αυτό που θα έλεγα ότι αισθάνομαι καθώς βαδίζω στον χώρο του βιβλιοπωλείου
είναι η αίσθηση που σου δημιουργεί ότι θα βρεις αυτό που ψάχνεις……